การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การพัสดุ

        นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การพัสดุ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 144 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ คุณดารณี แดงธรรมเวช และคุณธวัชชัย วรรณวรกิจ
        ทั้งนี้ นายชาลี นาคเอี่ยม ได้กล่าวว่า “งบประมาณในแต่ละปีของประเทศประกอบด้วยรายจ่ายในด้านต่าง ๆ นับเป็นมูลค่าสูง การบริหารงานด้านการเงิน การพัสดุ นับได้ว่า เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากปีหนึ่ง ๆ เราต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับให้สอดคล้องกับบริบททั้งเขตพื้นที่และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นแนวเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมากที่สุด ” พัชรินทร์  ภาพ/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: