ผู้ตรวจราชการ ศธ.มอบแนวนโยบายการตรวจราชการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมคณะ ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ และมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมรับแนวนโยบาย พร้อมทั้งนำเสนอการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งปัญหาอุปสรรค ที่ต้องนำมาปรับกระบวนทัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และนายศุภกร ศิริวัฒนากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมนำเสนอและรับแนวนโยบายในครั้งนี้ด้วย
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 นำแนวนโยบายเร่งด่วนหลากหลายเรื่องมาพูด เช่น แทบเล็ต ยาเสพติด โครงการช่วยเหลือ เยียวยา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โครงการ Internet ตำบล , หมู่บ้าน รวมไปถึงปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป  พัชรินทร์  อ่วมสถิตย์  ภาพ/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: