สอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3

 นายคำพอง สมศรีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เป็นประธานคณะกรรมการคุมสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ ที่เรียนดีและมีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและท้องถิ่น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: